ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

W tym roku wszyscy uczniowie w całym kraju mogli cieszyć się dłuższymi o trzy dni
wakacjami , które trwały do 3 września . W naszej placówce inauguracja nowego roku szkolnego
2017/ 2018 rozpoczęła się 4 września , tradycyjnie mszą świętą , którą odprawił ksiądz wikary
Jarosław Jarco, następnie uczniowie pod opieka wychowawców udali się do budynku szkoły. Na sali
gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez p. Anetę Korfel, p. Renatę
Paluchowską oraz uczniów klas piątych i członków koła muzycznego. Na inaugurację przybyli również
zaproszeni goście między innymi Wójt Gminy Polanka Wielka p. Grzegorz Gałgan, przedstawiciele
Komisji do spraw Oświaty i Kultury p. Roman Dobrowolski oraz p. Iwona Knapik, a także panie , które
w ubiegłym roku były opiekunami najstarszych grup przedszkolnych .
Początek roku szkolnego przyniósł naszym uczniom wiele zmian, nowym dyrektorem został
pan Tomasz Borowiecki , w imieniu uczniów i wszystkich pracowników podziękował on pani Urszuli
Babińskiej , która pełniła tę funkcję przez ostatnie 5 lat , do życzeń i podziękowań dołączyli się także
przedstawiciele Rady Rodziców. Nowością jest także zmiana nazwy naszej placówki , od 1 września
jesteście uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej.
Pan dyrektor szczególnie serdecznie powitał w murach naszej szkoły pierwszoklasistów oraz
ich rodziców, dla których ten dzień jest wyjątkowym przeżyciem. Nowych uczniów naszej placówki
mogliśmy poznać osobiście po części artystycznej , kiedy pan Borowiecki zaprosił ich na środek sali
gimnastycznej i przydzielił do poszczególnych klas, wychowawcą klasy Ia została p. Katarzyna Brońka
– Siwek, a I b p. Marta Grabecka. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się do klas na spotkania
z wychowawcami.
W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim wielu sukcesów i :
,, … uczcie się jak mawiacie w dechę
i niech z Was szkoła ma pociechę „