ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS !

ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS !

25 października to ważna data dla uczniów klasy Ia i Ib. W tym dniu odbyło się bowiem ich ślubowanie. Ślubowanie to tradycyjna uroczystość naszej szkoły uwzględniająca strój galowy , przysięgę i pasowanie na ucznia przez dyrektora szkoły. Zanim jednak pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli zaprezentować to, czego już się nauczyli – wierze,  piosenki i odpowiedzi na pytania dotyczące szkoły. Test, któremu poddali ich starsi uczniowie zdali doskonale.
Bardzo  ważnym elementem uroczystości było pasowanie na ucznia, którego dokonał pan dyrektor i przejście przez ” bramę wiedzy „. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez wychowawców. Dzieci otrzymały również słodkie upominki od rodziców.