DZIEŃ ODKRYWCY

DZIEŃ ODKRYWCY

DZIEŃ ODKRYWCY”
23 listopada klub Młodego Ekologa gościł na warsztatach przyrodniczych grupę
przedszkolaków
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 pod kierunkiem opiekuna przygotowali
zajęcia dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Były to m.in. obserwacje
mikroskopowe, a także z wykorzystaniem lup. Dzieci miały okazję uczestniczyć
w wykonywaniu prostych doświadczeń i eksperymentów, takich jak: „Pranie
brudnych pieniędzy”, „Wulkan”, „Jak nadmuchać balon?”, „Chemiczne jo-jo” . Była
to również okazja do obejrzenia modelu oka, ucha oraz ułożenia szkieletu
człowieka.
Podczas trwania zajęć można było zauważyć duże zainteresowanie wśród
dzieci. Starsi uczniowie, na swoich stanowiskach, bardzo odpowiedzialnie
przekazywali wiedzę młodszym kolegom i koleżankom. Tłumaczyli sposób
wykonania różnych eksperymentów i pomagali dzieciom w ich wykonaniu.
Spotkaniu towarzyszyła bardzo miła atmosfera☺
Beata Nowak