„ZACZAROWANA DYSKOTEKA”

"ZACZAROWANA DYSKOTEKA"

Tradycją naszego regionu są obchody andrzejek. Aby podtrzymać ten zwyczaj Samorząd Uczniowski zorganizował „Zaczarowaną dyskotekę” połączoną z wróżbami andrzejkowy mi. Uczniowie przebrani za wróżki i magów zostali nagrodzeni bonami na „Dzień bez pytania”.