PROJEKT Pen Pal – PRZYJACIEL KORESPONDENCYJNY

PROJEKT Pen Pal – PRZYJACIEL KORESPONDENCYJNY

Projekt Pen Pal – Przyjaciel Korespondencyjny
Przed świętami dotarły do nas pierwsze listy z Włoch i Wielkiej Brytanii.
Z Włoch otrzymaliśmy 20 listów a z Wielkiej Brytanii 23 listy.
Korespondujemy z uczniami w wieku 9-13 lat, a zatem są to nasi
rówieśnicy.Napisaliśmy już bardzo dużo listów , które zostały przesłane do
naszych przyjaciół tradycyjnie pocztą, a 20 z nich do Włoch przesłaliśmy
drogą elektroniczną. W pierwszych listach przedstawiamy się, piszemy
gdzie mieszkamy i chodzimy do szkoły, opisujemy siebie, naszą rodzinę
oraz zainteresowania. A że był to okres przedświąteczny to do listów do
Wielkiej Brytanii dołączyliśmy kartki świąteczne wykonane przez uczniów
klas III. Ponadto 10 uczniów z klas V i z klasy VI pisze e-maile w języku
angielskim do kolegów i koleżanek z Hiszpanii.
Poniżej prezentujemy do jakich krajów przesłaliśmy naszą korespondencję.
Turcja – 6 listów, uczniowie klas VI
Finlandia- 2 listy, uczniowie klasy V i VI
Grecja- 18 listów, uczniowie klas IV
Portugalia-15 listów, uczniowie klas IV
Hiszpania-48 listów, uczniowie klas IV, V i VI
Włochy-20 listów, uczniowie klas V
Włochy-6 listów, uczniowie klas V
Wielka Brytania -30 listów, uczniowie klas IV i V
A więc łączna liczba to aż 145 listów. Poprzez korespondowanie z uczniami
z tak wielu krajów możemy poznać ich kulturę, zwyczaje ale również
doskonalimy nasze umiejętności językowe. Poznajemy nowe zwroty,
utrwalamy słownictwo czy struktury gramatyczne.
W kwietniu rozpoczynamy pisanie kolejnych listów w których będziemy
opisywać naszą szkołę; ulubione przedmioty, zajęcia pozalekcyjne czy
rozkład zajęć. A w maju wykonamy wielką pocztówkę prezentującą
najciekawsze miejsca w Polsce, które chcielibyśmy zaprezentować naszym
kolegom.
Na dołączonych zdjęciach jesteśmy z listami od naszych przyjaciół jak
również z listami, które sami napisaliśmy.
Agnieszka Mitera
(koordynator projektu)