GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„ENGLISH IS GREAT”
29 maja uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI już po raz piąty wzięli udział w gminnym konkursie
z języka angielskiego , który w tym roku szkolnym został zorganizowany w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Osieku. Do konkursu przystąpiło łącznie 24 uczniów z klas IV-VI oraz 8 uczniów
z klas VII ze szkół z Osieka, Głębowic i Polanki Wielkiej.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu gramatyczno-leksykalnego, zadania na rozumienie
tekstu czytanego i zadania sprawdzającego umiejętności komunikacyjne .Ponadto były pytania
dotyczące krajów obszaru języka angielskiego.
Test wyłonił zwycięzców w każdej grupie wiekowej.
I tym razem uczniowie naszej szkoły spisali się na medal, bo aż 4 uczniom z 6, którzy zmagali się
z pytaniami konkursowymi udało zdobyć się wysokie zwycięskie miejsca. Tym samym nasza
szkoła, już po raz czwarty , po podsumowaniu punktów zdobytych przez wszystkich uczestników
okazała się być najlepsza, i przyznano nam ZWYCIĘSKI PUCHAR.
A oto lista uczniów reprezentujących naszą szkołę i zdobyte przez nich miejsca:
Kategoria : klasy IV
Krzysztof Chlebowski I miejsce
Tatiana Cygan II miejsce
Kategoria : klasy V
Weronika Bies II miejsce
Kategoria : klasy VI
Kamil Makuch II miejsce
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!!
p. Agnieszka Mitera
nauczyciel języka angielskiego