WYCIECZKA DO WIELICZKI

WYCIECZKA DO WIELICZKI

14 maja klasy IVa i IVc pod opieką p. S. Kawczak, p. A. Kolasa i p. K. Filip  zwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce. Podczas wędrówki przewodnik opowiedział o historii i tajemnicach Kopalni, o rządzących nią siłach przyrody i etosie ciężkiej pracy wielu pokoleń górników. Uczniowie zobaczyli maszyny i narzędzia górnicze, poznali legendę księżnej Kingi, która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. Zwiedzili ponad 20 komór, w tym najpiękniejszą – Kaplicę św. Kingi.  Z wycieczki wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni , pełni nowych wrażeń i  bogatsi o nowe doświadczenia.