OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
TEST JĘZYKOWY OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 32 edycja
odbyła się w naszej szkole w październiku 2018 roku. Cele konkursu językowego to przede wszystkim:
zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych, rozpowszechnianie
kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim, wzbogacanie wiedzy o świecie,
w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim. W konkursie wzięło udział 28 uczniów
naszej szkoły, z klas III-VI. Uczestnicy mogli zdobyć 100 punktów.
Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4
punktów. Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100 punktów,
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.
WYNIKI KONKURSU:
KLASY III
Kamil Radwan laureat IV stopnia
Wojciech Dudkiewicz laureat V stopnia
KLASY IV
Miłosz Mitera laureat I stopnia
Konrad Drabczyk laureat V stopnia
KLASY V
Krzysztof Chlebowski laureat II stopnia
Tatiana Cygan laureat V stopnia
KLASY VI
Weronika Bies laureat V stopnia
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników!!! p. A.Mitera i p.M.Wróbel