PAMIĘTAMY

Pamiętamy!
W przeddzień Święta Wszystkich Świętych uczniowie klas I pragnąc uczcić pamięć oraz pomodlić się za poległych w czasie wojen mieszkańców Polanki Wielkiej, udali się pod pomnik.
Nasi uczniowie zachowali się honorowo: złożyli lokalnym bohaterom kwiaty oraz znicze.
Cześć Ich pamięci.