KOLĘDOWANIE W DZIENNYM DOMU OPIEKI W OŚWIĘCIMIU

Dnia 23 lutego 18 uczniów naszej szkoły pod opieką pani Karoliny Krawczyk oraz p. Sylwii Kawczak odwiedzili Dzienny Dom Opieki w Oświęcimiu. Wizyta ta była związana z kolędowaniem. Program wraz z dziećmi przygotowała p. Sylwia Kawczak. Spotkanie to miało na celu pogłębić relacje międzypokoleniowe. Seniorzy chętni opowiadali o czasach swojej młodości która przypadała na lata wojny. Dzieci z wielkim z wielkim zainteresowanie i emocjami słuchały opowieści podopiecznych Dziennego Domu Opieki.