REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte do szkoły.

Rekrutacja w Szkole Podstawowej nr1 w Polance Wielkiej została zakończona. Komisja rekrutacyjna zweryfikowała wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Nadal trwa postępowanie uzupełniające , które zakończy się 30.04.2020 r.

dyrektor ZSP w Polance Wielkiej T. Borowiecki