01.06.2020r. – ORGANIZACJA KONSULTACJI NA TERENIE SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL. IV – VII

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej Informuje, że od 1 czerwca br uruchomione zostaną na terenie placówki zajęcia w formie konsultacji dla  uczniów klas IV –  VII. Rodzic posyłając dziecko pierwszego dnia  do szkoły zobowiązany jest dostarczyć stosowne dokumenty – Kartę zgłoszenia ucznia  klasy …… do udziału  w konsultacjach od dnia 1 czerwca br w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej  i Oświadczenie oraz zapoznać się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na okres stanu epidemii COVID-19  w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej  i Procedurami  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1   w Polance Wielkiej (dokumenty do uzupełnienia, procedury, harmonogram dyżurów nauczycieli podczas konsultacji znajdują się poniżej).                       

W przypadku braku uzupełnionej dokumentacji uczeń nie zostanie przyjęty na zajęcia.

z poważaniem dyrektor ZSP w Polance Wielkiej T. Borowiecki