AKTYWNOŚĆ BADAWCZA NA LEKCJACH BIOLOGII – cd. „Czy bez zmysłów nasze życie byłoby interesujące?

Uczniowie z klas VII -mych w oparciu  o doświadczenie „Jakie narządy zmysłu biorą udział w powstawaniu wrażeń smakowych?” dowiedli, że jedzenie bez współdziałania zmysłów smaku i węchu nie sprawiałoby nam tyle przyjemności. Mogłoby nawet stać się uciążliwą czynnością, przerywaną po zaspokojeniu pierwszego głodu. A ponieważ byłoby nam obojętne, co jemy, pochłanialibyśmy nawet zepsute produkty. Wykonując badanie na „Rozmieszczenie receptorów w różnych miejscach ciała” potwierdzili, że usytuowane są one nierównomiernie, tzn. jedne miejsca są bardziej a inne mniej wrażliwe na dotyk.