TRZYMAJ FORMĘ – KONKURSY

Program „Trzymaj Formę” to inicjatywa promująca zdrowy styl życia, której celem jest:

– Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.

– Propagowanie zdrowego stylu życia.

– Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania.

W ramach programu organizujemy konkursy w 2 kategoriach dla uczniów klas 4-8:

  • PLASTYCZNEJ/ PREZENTACJI

– Żyj zdrowo na sportowo kl. IV- plakat (technika wykonania dowolna – w zależności od posiadanych w domu materiałów)

– Sprawdź co jesz! kl. V – plakat lub forma przestrzenna (technika wykonania dowolna – w zależności od posiadanych w domu materiałów)

– Zdrowy styl życia kl.VI –  opracowanie krzyżówki z pytaniami

– Bulimia, anoreksja i otyłość kl.VI, VII,VIII – opracowanie prezentacji –choroby spowodowane nieprawidłowym odżywianiem.

Prace proszę przesyłać  do 29 maja:

kl. IV-VI – do  P. Beaty Nowak

kl. VII-VIII – do P. Jolanty Wieczorek

  • SPORTOWEJ

Nauczyciele wychowania fizycznego, podczas nauczania zdalnego, zapraszali uczniów do udziału we wszelkiej aktywności fizycznej.

Oczywiście mieli na uwadze to, jaką ilość czasu uczniowie spędzali i nadal  przebywają w domu, a koronawirus spowodował, że naturalna aktywność dzieci została wywrócona do góry nogami, Dlatego też zachęcali podczas lekcji do aktywności fizycznej, która miała na celu zwiększyć odporność organizmu na zachorowania.

W oparciu o te działania wyłonimy zwycięzców, którzy rzetelnie wywiązywali się z powierzonych zadań sportowych od 12 marca do 24 maja 2020 poprzez przesłanie:

a) udokumentowanej Karty Aktywności Fizycznej

b) filmików i zdjęć ze wszystkich Challengów sportowych ogłaszanych przez wuefistów.

Udokumentowane prace, filmiki prosimy przesyłać do swoich nauczycieli wychowania fizycznego do 24 maja

Koordynatorami Programu są p. Beata Nowak, Jolanta Wieczorek, Daria Kryniewska, Beata Jarzębowicz, Szczepan Biernatek