KRAJOBRAZ – MAKIETY WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH

Słowem „krajobraz” określamy wygląd poszczególnych obszarów ziemi ukształtowany przez siły przyrody oraz działalność człowieka.

Nazwy krajobrazów opisują ich najbardziej wyraziste i łatwo dostrzegalne cechy. Mogą nawiązywać do ukształtowania terenu (np. krajobraz górski), rodzaju wód powierzchniowych (np. krajobraz pojezierny) lub do działalności człowieka (np. krajobraz przemysłowy). Ponadto wyróżnia się krajobrazy naturalne (pierwotne) i krajobrazy kulturowe.

W klasach piątych omawialiśmy na lekcjach geografii różne jego rodzaje od gorącego pustynnego po zimny krajobraz Antarktydy i Himalajów. Żeby lepiej zrozumieć te zagadnienia uczniowie wykonali przepiękne makiety, które można poniżej zobaczyć.

Jolanta Wieczorek