INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

Dnia 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej (ul. Długa 14) odbędzie się ZEBRANIE Z RODZICAMI dzieci, które od 1 września 2020 roku będą uczęszczać do klas pierwszych w szkole podstawowej w Polance Wielkiej.

Rodzice proszeni są o przygotowanie na zebranie adresu e-mail, którym będą się posługiwać przy logowaniu do dziennika elektronicznego.

Serdecznie zaprasza Dyrektor ZSP w Polance Wielkiej