STOŁÓWKA SZKOLNA 2020/2021

Deklarację korzystania z obiadów w stołówce szkolnej należy złożyć w szkole do dnia 02 września 2020 roku!!!
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi dnia 04 września 2020 roku.
Obiady będą wydawane uczniom od dnia 7 września 2020 roku.