ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI – KONKURS INDYWIDUALNY DLA UCZNIÓW KLAS I– VIII

Zapraszamy uczniów do zbiórki żołędzi, kukurydzy lub zbóż, które prosimy o przechowanie w przydomowych pomieszczeniach gospodarczych. Następnie poprosimy o dostarczenie do szkoły w wyznaczonym terminie – zważone i podpisane – imię i nazwisko, klasa, waga. Nie przynosimy wcześniej.
O przewidywanej dacie zbiórki w szkole (październik) poinformujemy w późniejszym czasie.

Beata Nowak