KONKURS – „NO PROMIL. NO PROBLEM”

Alkohol negatywnie wpływa na młodego człowieka zarówno pod względem fizycznym, psychicznym, jak i społecznym. Szczególnie niekorzystnie wpływa na układ nerwowy. Zaburzenia występują również w obrębie zmysłów wzroku i słuchu, w wyniku czego reakcje człowieka są opóźnione. Zaburzona jest również zdolność koncentracji. Warto przypomnieć, że najpoważniejsze skutki picia alkoholu to wypadki, które powodują pijani kierowcy.
W związku z profilaktyką, która również jest realizowana na terenie naszej szkoły Samorząd Uczniowski ogłasza na miesiąc listopad konkurs pod hasłem „No promil. No problem”.

Forma pracy dowolna, można wybrać spośród podanych poniżej:
– literacka: wiersz, list, piosenka
– multimedialna: prezentacja, wywiad
– plastyczna: plakat, komiks

Prace należy wysłać na maila do pani Agnieszki Mitery lub pani Jolanty Wieczorek w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada.