ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI W KLASIE IIA

Uczniowie klasy 2a w swych domach uczcili 102 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Z tej okazji wykonali chorągiewki z flagą, malowali godło i pilnie uczyli się o symbolach narodowych Polski. A echo, pięknie odśpiewanego jeszcze w szkole podczas lekcji muzyki hymnu, wciąż niesie się po okolicy…