„MOTYWOWANIE DO NAUKI” – SZKOLENIE ON-LINE DLA RODZICÓW

Rola szkoły polega na wspieraniu Rodziców/ prawnych opiekunów w wychowaniu dziecka.
Mając na uwadze ten cel oraz realizację zadań Programu wychowawczo – profilaktycznego dnia 2 lutego  odbyło się dla Rodziców szkolenie on-line „Motywowanie do nauki” prowadzone przez Panią Jolantę Dec (przy współpracy firmy  PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji).

Prowadząca szkolenie podkreślała, że najważniejszą sprawą w zakresie motywowania dzieci do nauki jest ich akceptacja przez Rodziców, bez względu na to, co dziecko robi, czy jak się zachowuje. Dziecko, które wyrasta w atmosferze akceptacji, poczuciu, że jest kochane i szanowane, łatwiej przyjmie nasz punkt widzenia.

  Podczas spotkania omawiane były wskazówki ujęte w głównych punktach:

  • Dzieci uczą się tego, czego doświadczają
  • Typowe błędy, które popełniają rodzice
  • Jak rodzice powinni postępować, aby zachęcić dzieci do nauki?

      W dużej mierze prowadząca kładła nacisk na zalecenia, które należy wykorzystać w pracy z własnym dzieckiem i omawiała je wg kolejności|:

  • Dostrzegaj sukcesy i starania dziecka
  • Okazuj życzliwe zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka
  • Jeśli widzisz, że sprawy dziecka idą źle, nie wahaj się powiedzieć mu o tym, co cię martwi i czego od niego oczekujesz
  • Rozmawiaj z dzieckiem o jego zainteresowaniach, celach i planach na przyszłość
  • Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja!!!

Dziękujemy Rodzicom, którzy wzięli udział w szkoleniu, a dowodem na zainteresowanie tematem były podziękowania składane prowadzącej szkolenie oraz chęć otrzymania prezentacji.

Zwróćmy uwagę na cytat, którym rozpoczęte było spotkanie:

„Nic nie jest podawane na tacy – każdy zawsze trafia na jakieś przeszkody po drodze.

Kiedy się pojawią zastanów się, jak je pokonać, a nie myśl o tym, że to już koniec drogi” (Michael Jordan)

Beata Nowak