OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 #NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Zachęcamy uczniów klas I – III i IV – VIII do wzięcia udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 2021 #NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja” organizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja”. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane). Pracę można wykonać dowolną techniką, może to być np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne.

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

  • Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
  • Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja
  • Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
  • Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920).
  • Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.

Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Należy je nadesłać w terminie do 12 kwietnia 2021 r., wypełniając formularz na stronie internetowej https://naszaflaga.pl/

Więcej szczegółów w załączonym Regulaminie i na plakacie oraz na stronie https://naszaflaga.pl/

Opiekę nad pracami konkursowymi na terenie naszej szkoły sprawują:

Pani Natalia Górecka, A. Węgrzyn – Gąska – klasy I – III
Uczniowie klas I – III przed przekazaniem swej pracy do organizatora proszeni są o przesłanie jej do Pań: Natalii Góreckiej, Anny Węgrzyn – Gąski na adres: gorecka.natalia@sp-polankawielka.pl, wegrzyn-gaska.anna@sp-polankawielka.pl

Pani Renata Paluchowska – klasy IV – VIII
Uczniowie klas IV – VIII przed przekazaniem swej pracy do organizatora proszeni są o przesłanie jej do Pani Renaty Paluchowskiej na adres: paluchowska.renata@sp-polankawielka.pl