„SZUKAMY WIOSNY W LESIE” – KONKURS RODZINNY

W kalendarzu dzień 21 marca obchodzony jest nie tylko jako Pierwszy Dzień Wiosny  ale także Międzynarodowy Dzień Lasów. Z tej okazji serdecznie zapraszamy  uczniów wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursach z podziałem na grupy, a  prace zaprezentujemy jako galerię w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej w ramach obchodów „Dnia Ziemi”.

Oto propozycje konkursów:

plastyczny dla klas I-IV na wykonanie makiety

fotograficzny  dla klas V- VIII na wykonanie zdjęcia 

Cel konkursu to ukazanie walorów przyrodniczych lasów występujących na terenie naszej miejscowości i rozwijanie naturalnej fascynacji dzieci lasem, jego różnorodnością, w różnych porach roku. Nagrodzone zostaną najciekawsze prace wybrane odpowiednio w grupach – przewidziane są nagrody dla najlepszych prac oraz wyróżnienia.

WAŻNE INFORMACJE:

– zdjęcie powinno mieć format A4, na papierze fotograficznym

– makieta powinna mieć wymiary MAKSYMALNIE ok. 40 cm x 40 cm, musi posiadać możliwość wyeksponowania na stoliku –  spód powinien być sztywny, stabilny, a elementy na nim dobrze umocowane.

Przy ocenie zdjęć komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:

1) zgodność tematu fotografii z tematyką konkursu,

2) oryginalne podejście do podjętej tematyki,

3) wartość artystyczną fotografii,

4) wartość techniczna fotografii.

Przy ocenie makiet komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:

1) zgodność z tematem,

2) wkład dzieci/uczniów w wykonanie pracy,

3) wartość merytoryczna i artystyczna prezentowanej pracy,

4) możliwość zaprezentowania w siedzibie GCK

5) estetyka wykonania.

Prace prosimy:

– podpisać  na odwrocie -imię i nazwisko, klasa

– dostarczyć do szkoły najpóźniej w terminie do 16 kwietnia,

  • Klasy I-III w budynku przy ul. Długa 175
  • Klasy IV-VIII w budynku przy ul. Długa 14

by zgodnie z aktualnymi obostrzeniami zostały odłożone na kwarantannę, zanim zostanie przygotowana wystawa udostępniona w formie on-line lub stacjonarnej (jeśli będzie taka możliwość).

Pytania można kierować na adres:

nowak.beata@sp-polankawielka.pl

gck@gckpolanka.pl