CAMBRIDGE ENGLISH – PENFRIENDS

Informujemy, iż w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej realizowany jest projekt Cambridge English Penfriends polegający na wymianie korespondencji z uczniami ze szkół z całego świata. Językiem obowiązującym w projekcie jest angielski.

Grupa docelowa: uczniowie z klas 7-8

Cele projektu:

– poszerzenie umiejętności uczniów z zakresu pisania i czytania w języku obcym
-nawiązanie nowych kontaktów z uczniami z innych szkół Europy i nie tylko
-zainspirowanie uczniów do szukania nowych kontaktów oraz niestandardowych sposobów uczenia się
-oswojenie z językiem obcym jako sposobem komunikacji nie tylko na zajęciach szkolnych
-poszerzenie zainteresowań uczniów
-zachęcanie do samorozwoju i usprawniania nabytych już umiejętności

Etapy:

  1. Rejestracja szkoły w systemie Cambridge Assessment English. Utworzenie opisu szkoły, rejestracja ilości uczniów mogących wziąć udział w programie.
  2. Znalezienie partnera wymiany listownej. Wyszukanie partnera wymaga dopasowania ilości uczniów oraz poziomu znajomości języka po obydwu stronach. W trakcie dopasowania należy wziąć pod uwagę przede wszystkim umiejętności praktyczne uczniów.
  3. Stworzenie kartek/napisanie listów. Uczniowie piszą je samodzielnie, nauczyciel służy pomocą oraz koryguje ewentualne błędy.

                                                     Spodziewane efekty:

  • poprawa jakości prac pisemnych,
  • poszerzenie świadomości potrzeby nauki języka obcego,
  • znalezienie nowych kontaktów wśród rówieśników z innych szkół (ponad 180 dostępnych krajów),
  • zwiększenie zainteresowań uczniów kulturą i obyczajami w innych krajach,
  • integracja uczniów biorących udział w projekcie.

W naszej szkole w projekcie uczestniczy 20 uczniów z klas 7 i 8.

Otrzymaliśmy już pierwsze listy od uczniów ze Szwajcarii.
My również napisaliśmy nasze listy, w których przedstawiliśmy się, opisaliśmy nasze zainteresowania czy sposób w jaki spędzamy czas wolny.
Mamy nadzieję, że wkrótce do naszego projektu dołączą szkoły z innych krajów.

A. Mitera