KONKURS OGÓLNOPOLSKI „ORZEŁ INFORMATYCZNY”

W dniu 29 kwietnia 2021 roku uczniowie naszej szkoły  podjęli wyzwanie i wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” online.  
Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas II – III oraz 31 uczniów z klas IV – VIII. Wysokie wyniki uzyskane w konkursie świadczą o dużym zainteresowaniu uczniów tak trudną dziedziną, jaką jest informatyka i całkiem sporych umiejętnościach korzystania
z technologii informacyjnych.

W konkursie można było zdobyć maksymalnie 26 punktów (21 za rozwiązanie testu
i 5 za czas).

Tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” online otrzymali:

Klasa II

Mikołaj Ortman                     22 punkty                 laureat, V miejsce w kraju

Tomasz Jarosz                        21 punktów              laureat, VI miejsce w kraju

Zofia Nalepa                          20 punktów              laureat, VII miejsce w kraju

Natalia Deptuła                      19 punktów              laureat, VIII miejsce w kraju

Klasa III

Paulina Boba                          19 punktów              laureat, VIII miejsce w kraju

Kamila Raj                             19 punktów              laureat, VIII miejsce w kraju

Klasa IV

Natalia Jurecka                      19 punktów              laureat, VIII miejsce w kraju                     

Weronika Jarosz                    19 punktów              laureat, VIII miejsce w kraju                     

Klasa VI

Magdalena Boba                    19 punktów              laureat, VIII miejsce w kraju

Olivia Nowotarska                 19 punktów              laureat, VIII miejsce w kraju

Łukasz Pisiewicz                   19 punktów              laureat, VIII miejsce w kraju

Klasa VIII

Weronika Bies                       21 punktów              laureat, VI miejsce w kraju                                  

Wszystkim uczniom, którzy postanowili wziąć udział w konkursie, a w szczególności laureatom, gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach nauki!

Nauczyciele informatyki:
Iwona Malinkiewicz
Maria Jędrzejowska – Szczerba