WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

Mając na uwadze prawidłowy rozwój naszych podopiecznych, zorganizowane zostały dla uczniów z klas 5-8 zajęcia profilaktyczne:  NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC” – warsztaty zwalczania depresji i zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży (sfinansowane przez  Gminną  Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Polance Wielkiej)
Ich założeniem było poruszenie takich kwestii jak: 
1. Równoważnia emocji  – sposoby na wyrażanie: uczuć, komunikatów, relacji, opinii, przeżywania zmian i strat
2. Samoocena i samoakceptacja  – złoty środek na zachowanie dobrostanu psychicznego
3. Przegląd sytuacji trudnych i sposoby na ich zażegnanie – alienacja, trudności w nauce, problemy rodzinne, stres i inne
4. S.O.S  – Nie jesteś sam!
Po zajęciach uczniowie z wielu klas ocenili je jako ciekawe i poruszające odpowiednia tematykę.