INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II – VIII, organizacja pracy świetlicy szkolnej, stołówki:

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych: