ZAJĘCIA Z ORNITOLOGAMI

Dolina Karpia ma wiele atrakcji turystycznych, które czekają na odkrycie – zajęcia z orniotologami.

21 września uczniowie z kola ekologiczno-biologicznego uczestniczyli w zajęciach terenowych po kompleksie stawowym Przeręb z wykwalifikowanymi ornitologami, którzy zaopatrzyli grupę w sprzęt niezbędny do obserwacji ptaków, czyli lornetki i lunetę. Podczas wycieczki uczestnicy zapoznawani byli z fauną i florą Doliny Karpia. Okazuje się, że występuje tutaj co najmniej 17 gatunków ptaków dla których wyznacza się ostoje sieci Natura 2000 oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Stawy te to jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych podgorzałki. Lęgną się tutaj również inne gatunki zagrożone w Europie: mewa czarnogłowa, rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, bąk, bączek kropiatka, zielonka, rybitwa czarna oraz podróżniczek.

Każdy z uczestników miał możliwość obserwowania zachowań ptaków, m.in. perkoza dwuczubego, łabędzi, żurawi, błotniaka stawowego, myszołowa, kaczek i innych.

Przewodnicy opowiedzieli także krótką historię na temat gospodarki karpiowej, jaka miała miejsce na tym obszarze już od XIV wieku i trwa do dziś, jednak już nie tak intensywna jak kiedyś. Zajęcia z pewnością były sposobem zdobycia informacji na temat najbliższego regionu, głównie w znaczeniu walorów przyrodniczych.

Składamy podziękowania Stowarzyszeniu Doliny Karpia za zaproszenie do udziału w cennej lekcji.


Beata Nowak, Adrianna Kolasa