INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 będą ubezpieczeni w Przedsiębiorstwie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.