KONKURS PLASTYCZNY „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”

Zachęcamy uczniów klas I – III i IV – VIII do udziału w  konkursie plastycznym „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” organizowanym przez ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY UZROWISKU SP. Z O. O. W GOCZAŁKOWICACH.
Cele konkursu:
• kształtowanie kreatywnej pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności,
• kształtowanie postawy twórczej dzieci i młodzieży,
• przybliżeń zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich, jak: integracja, tolerancja, równość.

Prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, samodzielnie dowolną techniką malarską lub rysunkową (olej, akryl, tempera, plakatówka, akwarela, pastel, techniki łączone, batik, tusze, pisaki, kredki itp.) w formacie A4 lub A3 – kartka z bloku technicznego.
 
Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 3.11.2021 roku do pedagogów szkolnych: w klasach I – III do Pani Beaty Borowczyk, w klasach IV – VIII do Pani Katarzyny Filip wraz z wypełnionym i podpisanym przez rodzica/prawnego opiekuna formularzem zgłoszeniowym. Każdą pracę należy podpisać czytelnie na odwrocie.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu:


Pedagodzy szkolni