PRÓBNA EWAKUACJA SZKOŁY

W dniu19 października w naszej szkole, w budynku przy ul. Długiej 14, Ochotnicza Straż Pożarna, we współpracy z Policją oraz pracownikami urzędu gminy odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, przeprowadzili szkolenie oraz ewakuację uczniów z budynku. Jego celem było przypomnienie uczniom zasad bezpiecznej ewakuacji w sytuacji potencjalnego zagrożenia pożarem.

Katarzyna Filip