PROJEKT EDUKACYJNY „CZAS NA ZDROWE ODŻYWIANIE I WALKĘ Z OTYŁOŚCIĄ”

Informujemy, że od listopada 2021 roku do czerwca 2022 roku w klasach I – III będzie realizowany PROJEKT EDUKACYJNY „CZAS NA ZDROWE ODŻYWIANIE I WALKĘ Z OTYŁOŚCIĄ”. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, aktywnego stylu życia, dokonywania świadomych wyborów dotyczących produktów spożywczych służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Prosimy Rodziców Uczniów klas I – III o wsparcie i współpracę w ramach realizacji podejmowanych działań, o których będziemy na bieżąco informować.

Koordynatorzy projektu:
Sylwia Kawczak, Agata Wojtaszczyk, Beata Borowczyk


RELACJA ZE SZKOLNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI W KLASACH I-III PROKEKTU EDUKACYJNEGO „CZAS NA ZDROWE ODŻYWIANIE I WALKĘ Z OTYŁOŚCIĄ” – 02.11.2021r. – 06.11.2021r.