KONKURSY PLASTYCZNE: „NIESAMOWITA, FANTASTYCZNA PRZYGODA”, „BEZPIECZNE DZIECI W INTERNECIE”

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w dwóch zewnętrznych konkursach plastycznych:

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zaprasza do udziału w III Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kufer Wyobraźni” pod hasłem „NIESAMOWITA, FANTASTYCZNA PRZYGODA”

  • Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Nie przyjmowane będą prace zbiorowe.
  • W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice płaskiej.
  • Prace płaskie należy wykonać w formacie A-3, z wyjątkiem grafik (A-4).
  • Prace nie mogą być oprawiane w passe – partout,  nie mogą być wyklejone plasteliną, kaszami, makaronem, liśćmi, itp. oraz wykonane na szkle.

Prace plastyczne można przekazywać w szkole do dnia 21 lutego do pani Beaty Borowczyk (kl. I-III) oraz p. Katarzyny Filip (kl. IV- VIII) lub dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 25 marca 2022 r. na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu,

ul. Olszewskiego 1, 32 -600 Oświęcim

(liczy się data wpłynięcia do placówki, nie stempla pocztowego)

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi:

●  imię, nazwisko,

●  klasa, kategoria

●  nazwa placówki, adres i telefon kontaktowy

●  imię, nazwisko opiekuna artystycznego.

Szczegóły w regulaminie: REGULAMIN KONKURSU – NIESAMOWITA, FANTASTYCZNA PRZYGODA


2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zaprasza uczniów klas III i IV szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat profilaktyczny w formacie minimum A4 pn. „BEZPIECZNE DZIECI W INTERNECIE”.

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Na etapie szkolnym zostanie wyłonionych trzech laureatów. Praca laureata pierwszego miejsca weźmie udział w drugim etapie konkursu – etap powiatowy.

Prace plastyczne należy dostarczyć do szkoły do dnia 21 lutego do pani Beaty Borowczyk (kl. III) oraz p. Katarzyny Filip (kl. IV)

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę placówki oświatowej oraz imię i nazwisko szkolnego opiekuna konkursu. Do pracy powinien być dołączony uzupełniony przez opiekuna prawnego załącznik nr 1 do regulaminu.

Szczegóły w regulaminie konkursu: REGULAMIN KONKURSU – BEZPIECZNE DZIECI W INTERNECIE

Beata Borowczyk, Katarzyna Filip