PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej, to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie dzieci do korzystania  z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania.

Uroczystość ta  w naszej szkole odbyła się  3 i 4 lutego 2022 r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym każda z klas pierwszych odwiedziła bibliotekę szkolną w innym terminie. Uczniowie  uczestniczyli  w zajęciach bibliotecznych  ,,Moja pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej”, podczas  których zapoznali się 
z regulaminem biblioteki szkolnej i  z jej księgozbiorem. Dzieci dowiedziały się,  jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić czytając książkę.

Po takim wprowadzeniu, uczniowie klas pierwszych w skupieniu i z powagą uroczyście przyrzekli, że będą kochać książki i szanować je, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali książkę „Pierwsze abecadło” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Drodzy Rodzice


Korzystając z okazji pragnę podkreślić, jak bardzo ważną rzeczą jest czytanie dzieciom minimum 20 minut dziennie bajek i innych utworów literackich przez rodziców i najbliższych. Czytanie na głos stymuluje pamięć, nawiązywana jest bezpośrednia relacja  co w dużym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obcowanie ze słowem pisanym pobudza wyobraźnię, uczy kreatywności, ortografii, empatii, wrażliwości na innych, jest cudowną receptą na nudę, wprowadza w całkiem nowy świat. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, Intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych.

                                                                                                                                             Barbara Mirta-Łabaj