XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI – „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO RYZYKO UPADKÓW ZNAMY”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego zaprasza do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie dla dzieci ph. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3(duża katrka z bloku technicznego) w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobieganiaa upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Prace konkursowe, (wraz zpodpisanymi zgaodami) należy skladać do p. Beaty Borowczyk (kl. I-III) lub p.Katarzyny Filip (kl. IV-VIII) w terminie do 28 marca.

Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY