PROJEKT „JUŻ PŁYWAM” – PODSUMOWANIE

W roku szkolnym 2021/2022  po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do projektu „Już pływam”. 57 uczniów z klasy II a, II b i II c brało udział w nauce pływania na krytej pływalni MOSiR w Oświęcimiu. Projekt trwał od 31 marca do 15 lipca. Podczas dwugodzinnych zajęć (18 godzin, 9 wyjazdów) dzieci nabywały umiejętności pływackie pod opieką  wykwalifikowanych instruktorów.

U wszystkich uczestników projektu nastąpiła poprawa kondycji oraz podniosła się ogólna sprawność fizyczna, zmniejszyło się ryzyko postępowania wady postawy, uczniowie nauczyli się aktywnie wypoczywać, pozyskali również wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z basenu.