SZKOLNY KONKURS BIOLOGICZNY

Przewodnim celem tegorocznego konkursu biologicznego było sprawdzenie wiedzy biologicznej zdobytej w minionym roku szkolnym na różnych etapach edukacji. Uczniowie rozwiązywali testy opracowane dla klas: 5,7 i 8-mych a składające się z zadań zamkniętych lub otwartych, a w szczególności ukazujące możliwość logicznego myślenia i wyciągania wniosków w oparciu o zdobyte wiadomości i umiejętności, zastosowanie wiedzy w praktyce. Wielu uczniów udowodniło, że nauka biologii nie jest rzeczą trudną, a Ci, którzy zdobyli I i II miejsca na poziomie różnych klas, uzyskali zadowalające wyniki – ponad 90% prawidłowych odpowiedzi.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.
Wyniki:

kl.5
I m. – Dominik Buczuliński
II m. – Mateusz Nalepka
III m. – Tomasz Podbiał, Ewa Stanisławska
IV m. – Błażej Boba, Norbert Drabczyk
V m. – Milena Gałgan, Miłosz Tyran
Ponadto:
Kinga Bartuś
Paulina Godek
Nadia Radecka
Szymon Drabczyk
Maksymilian Płonka
Kl. 7
I m. – Karolina Drabczyk Magdalena Boba
II m. – Kacper Jankowski
III m. – Miłosz Mitera
IV m. – Emilia Sala
Kl. 8
I m. – Julia Odrobina
II m. – Drabczyk Victoria
III m. – Magdalena Zygmunt, Krzysztof Chlebowski

Gratuluję zwycięzcom! A wszystkim uczestnikom życzę dalszych sukcesów!!!
Beata Nowak