„MASZYNY I ROBOTY WŚRÓD NAS” – KONKURS

W ramach organizowanego w naszej miejscowości EKOFESTYNU ogłaszamy

KONKURS na wykonanie pracy przestrzennej odnoszącej się do tematyki festynu „MASZYNY I ROBOTY WŚRÓD NAS”.

I. Pracę należy wykonać z materiałów ekologicznych, recyklingowych (papieru, tektury, plastiku, aluminium, materiałów tekstylnych, rolek papieru toaletowego, szyszek, kory, patyków itp.).

Praca nie powinna przekraczać wymiarów/wysokości 50 centymetrów.

II. Warunki konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z miejscowości Polanka Wielka.

2. Prace oceniane będą za:

– oryginalność,

– pomysłowość,

– kreatywność,

– estetykę.

3. Wykonaną pracę należy dostarczyć do parku w dniu organizowanego Ekofestynu – 2 października.

4.Każda praca musi być opatrzona dodatkową karteczką z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

6. Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na opublikowanie pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej szkoły.

7. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez Komisję Konkursową.

Beata Nowak