PODSUMOWANIE AKCJI „POTRZEBUJEMY CISZY! – WPŁYW CISZY NA NASZ DOBROSTAN FIZYCZNY I PSYCHICZNY”

W dniach od 24 – 28 października zorganizowaliśmy w naszej szkole, w klasach I – III  Akcję „POTRZEBUJEMY CISZY! – WPŁYW CISZY NA NASZ DOBROSTAN FIZYCZNY I PSYCHICZNY”. Głównym celem tej akcji była eliminacja nadmiernego hałasu w szkole, jak również uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu głośnych dźwięków na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Największe nasilenie decybeli obserwujemy na korytarzach szkolnych podczas przerw, kiedy dzieci próbują odpocząć po  zajęciach lekcyjnych. Uczniowie po wyjściu z klas chcą zażyć ruchu, więc skaczą, biegają, bawią się, czemu zawsze towarzyszą wrzaski, piski i tupot nóg. Niestety, na podstawie przeprowadzonego w pierwszym dniu akcji –  pomiaru hałasu można stwierdzić, iż natężenie hałasu na szkolnych korytarzach, w czasie przerw znacznie przekracza dopuszczalne normy, co wpływa niekorzystnie na zdrowie dzieci. Skarżą na ból głowy, zmęczenie, widoczne jest u nich rozdrażnienie, brak koncentracji.

Zachodzi więc potrzeba wdrożenia działań promujących ciszę. W związku z tym pierwszym jej etapem było zagospodarowanie każdego dnia tygodnia akcji w taki sposób, by cisza była nieodzownym elementem przerwy międzylekcyjnej:

  • Wtorek przebiegał więc  ph: „Jaki jest wpływ hałasu na zdrowie człowieka?” – akcja informacyjna wśród uczniów (wizualne gazetki na korytarzach szkolnych, projekcja prezentacji multimedialnej przez wychowawców w klasach), wybór w każdej klasie „Strażnika ciszy”.
  • Środę promowało hasło: „Cisza łagodzi stres i napięcie” – dzień gier planszowych, zabaw relaksacyjnych i wyciszających, czytanie bajek terapeutycznych)
  • Czwartek odbył się ph: „Promuję ciszę” – wykonywanie przez uczniów plakatów w czasie przerw międzylekcyjnych ph: „Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę!”
  • Piątek był dniem, kiedy „Cieszyliśmy się ciszą” układając puzzle na korytarzach szkolnych,  przeprowadzono również w tym dniu ankietę wśród uczniów.
  • Kolejny etap naszych działań na rzecz ciszy w szkole – już wkrótce. Zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do szukania ciszy w codziennym życiu.

Opiekunowie MSU