SYMBOLICZNE DRZEWO POKOJU

Dnia 24 lutego Samorząd Uczniowski zaprosił całą społeczność szkolną do akcji:
„Niech dziecięcy apel o pokój po polsku i ukraińsku zabrzmi w szkołach w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie! Niech połączy wspólną myślą wszystkich uczniów i nauczycieli”.


Taka akcja została zainicjowana w poznańskich szkołach, jednak przyłączają się do niej także z innych części kraju.
Piosenka niesie za sobą uniwersalne przesłanie, a jej tekst przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej. Autorką tekstu jest Ewa Skarżyńska, a muzyki poznański kompozytor Mariusz Matuszewski. na język ukraiński tekst przetłumaczyła Switłana Bresławska, poetka i tłumaczka ukraińska, prezes Oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Iwano-Frankiwsku,
W piątek – 24 lutego na korytarzach szkolnych zostały przygotowane drzewa. W tle piosenki dzieci i młodzież przypinały kolorowe serca w barwach polskich i ukraińskich i tak powstały symboliczne Drzewa Pokoju.

Samorząd Uczniowski, Mały Samorząd

KLASY I-III

KLASY IV-VIII