KRAJOBRAZY POLSKI – OD JASKIŃ PO TATRY

Jaskinia  to naturalna przestrzeń w skale. Najliczniejsze są jaskinie krasowe, tektoniczne, lodowcowe a ich odkrywaniem, badaniem zajmuje się speleologia. Tym razem takimi badaczami tego typu form okazali się uczniowie klas piątych. Przygotowali oni przepiękne modele z najdrobniejszymi elementami a do tego z efektami świetlnymi.

Niektórzy wykonali równie piękne i efektowne modele Tatr i pięter klimatyczno-roślinnych tych gór. Każda praca wymagała znajomości tematu, jaki element krajobrazu posiada, gdzie on dokładnie się znajduje.

Jolanta Wieczorek