„PODARUJ NAM WIOSNĘ” – KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury Zasole pt.””Podaruj nam wiosnę”. Wykonanie prac konkursowych: prezentacja za pomocą dowolnych technik plastycznych płaskich (malarstwo, rysunek, grafika) dziecięcych prac pt. „Podaruj nam wiosnę” Warunki uczestnictwa: -konkurs ma charakter indywidualny, -każdy z uczestników składa maksymalnie 2 prace plastyczne (techniki płaskie w formacie A3), -każda z prac powinna być opisana czytelnie (drukowanymi literami) w następujący sposób: Imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres domowy lub adres szkoły nadsyłającej prace, adres e-mail prace należy dostarczyć do szkoły do 30 kwietnia 2023r.

Dziękujemy, szkolni koordynatorzy konkursu: p.Marzena Wróbel, p.Anna Kuśmirek-Cygan