RODZINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ

Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów z klas 4-8 wraz ze swoimi Rodzicami do udziału w konkursie świątecznym. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Życzymy udanej zabawy w rodzinnym gronie.
REGULAMIN KONKURSU:

1.     ORGANIZATOR KONKURSU: Samorząd Uczniowski

2.     CELE KONKURSU:

  •  upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
  •  poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek wielkanocnych,
  • aktywizacja do współpracy członków rodziny.

3. TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pisanki wielkanocnej dowolną techniką plastyczną – w rozumieniu:

ozdobienie wydmuszki, plastikowego, drewnianego itp. jajka (prosimy o sprawdzenie czy jajko nie ma naturalnej zawartości),

Wymiary pracy: dowolne.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci i ich rodzin ze szkoły podstawowej. Praca na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie przedstawianą na innych konkursach (np. w ubiegłych latach)

Pracę konkursową prosimy składać do 27 marca 2023r.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pisankę.

Prace zostaną ocenione i oddane uczniom, by mogły zdobić świąteczne stoły.

Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.

 5. OCENA I NAGRODY:

Komisja powołana przez organizatora nagrodzi najlepsze prace wg kryteriów:

1) pomysłowość,

2) jakość i estetyka wykonania,

3) technika plastyczna,

4) kreatywność.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 marca br.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej