SZKOLNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Dnia 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Osoby z tym zaburzeniem mają problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W inny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. I choć jest to bardzo częste zaburzenie rozwojowe, to świadomość specyfiki autyzmu w społeczeństwie jest nadal bardzo niska. Dlatego warto prowadzić różnorodne działania, by to zmienić!

Nasza szkoła solidaryzuje się z osobami ze spektrum autyzmem. Z uwagi na ten fakt, w dniu 3 kwietnia pragniemy przekazać uczniom wiele cennych informacji na temat specyfiki tego zaburzenia oraz zwrócić ich uwagę na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Symbolem solidarności z osobami z autyzmem jest kolor niebieski. W związku z tym zachęcamy uczniów klas I – VIII do założenia w poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku garderoby bądź jej elementu w kolorze niebieskim.

Pedagodzy specjalni: Klaudia Lekka, Anna Węgrzyn – Gąska, Beata Borowczyk