PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA

Uczniowie z klas 4-8 wzięli udział w międzyklasowym konkursie plastyczno-technicznym, w ramach którego każda klasa wykonała jedną pracę. Celami konkursu było propagowanie zasad zdrowego stylu życia, aktywności, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, umiejętności wyboru zdrowych, wartościowych produktów spożywczych, rozwijanie wyobraźni twórczej, różnorodnych technik plastycznych, inspirowanie do pracy w grupie. Przy ocenie prac pod uwagę była brana: pomysłowość, zgodność pracy z tematem, estetyka, technika wykonania.
Oto wyniki: 1 miejsce – klasa 8b, 2 miejsce – klasa 6a, 3 miejsce – egzekwo – klasy 7 i 5a

Dodatkowo przy realizacji założeń prozdrowotnych każda klas wykonała gazetkę na temat zdrowego stylu życia. Zapraszamy do galerii.


Beata Nowak