#ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W KL. 4-8 ,,ZIEMIO RODZINNA, ZIEMIO OJCZYSTA…”

28 kwietnia był dniem, gdy cała nasza społeczność szkolna oglądając akademię, odświeżyła sobie wiadomości na temat pierwszej w Polsce spisanej konstytucji z 1791 roku. Tegoroczna rocznica uchwalenia tegoż dokumentu była już 232. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Zmiany te w naszym Państwie obrazowo i niesztampowo przedstawili uczniowie klasy siódmej oraz klas szóstych, a kwestie aktorów były dostosowane do współczesnego języka uczniów. Natomiast klasy piąte spełniały się w roli chóru udoskonalając wydarzenie śpiewem pięknych patriotycznych pieśni, za co pięknie dziękujemy p. Monice Rochowiak.

M. Zygmunt

M. Mikołajko

A. Węgrzyn – Gąska