ZAKOŃCZENIE PROJEKTU POLONISTYCZNEGO ,,MISTRZYNI SZYMBORSKA”

W drugim półroczu, w ramach ogłoszenia 2023 roku – Rokiem Szymborskiej i z okazji jej setnej rocznicy urodzin, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu realizowanego na lekcjach języka polskiego.

W ramach projektu ,,Mistrzyni Szymborska” zrealizowano:

– projekcję filmu ,,Chwilami życie bywa znośne. Przewrotny portret Wisławy Szymborskiej”

– prace plastyczno – literackie: ,,lepieje”, pocztówki – w ramach wymiany pocztówkowej z innymi szkołami biorącymi udział w projekcie, rymowanki, kolaże, czyli wycinanki inspirowane hobby poetki

– gazetkę szkolną popularyzującą twórczość i wizerunek poetki

– recytację wierszy Wisławy Szymborskiej podczas szkolnego konkursu recytatorskiego

– karty pracy ,,Detektyw literacki” – uzupełniane informacjami zakodowanymi  w kodach QR. Ćwiczenie doskonalące selekcję wyszukiwanych informacji w Internecie i krytyczne podejście do zasobów sieci

– omówienie, analizę i interpretację najsłynniejszych utworów literackich

– zapoznanie z poezją śpiewaną, różne ujęcia wiersza ,,Nic dwa razy” w utworach muzycznych (Sanah, Kora, Łucja Prus)

– udział w ogólnopolskim konkursie internetowym o życiu i twórczości W. Szymborskiej

– udział w konkursie literacko – plastycznym ,, Z szuflady pani Wisławy” na kartkę urodzinową z limerykiem dla Szymborskiej organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie

– kiermasz babeczek z cytatami z wierszy Szymborskiej, pieczonymi przez uczniów i z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości”

       Wszystkie działania pozwoliły na popularyzowanie twórczości noblistki Wisławy Szymborskiej, uwrażliwianie na piękno poezji polskiej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród uczniów. Udział w projekcie zapewnił nam także dobrą zabawę i uatrakcyjnił lekcje języka polskiego.

Szkolny koordynator 
M. Zygmunt