KONKURS EKOLOGICZNY EKOINSTRUMENTY

OGŁASZAMY KONKURS EKOLOGICZNY EKOINSTRUMENTY!

REGULAMIN KONKURSU TECHNICZNO-PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ:

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej

2. Jest to konkurs techniczno – plastyczny przeznaczony dla uczniów w kategorii klas 1- 4  i klas 5-8.

3. Instrumenty powinny być wykonane przez dzieci.

4. Termin składania prac mija 1 października 2023 r. u organizatorów na terenie parku rekreacyjnego.

II. Cele konkursu:

1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci.

2. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

III. Warunki przyjęcia pracy konkursowej:

1. Zgodność z tematem.

2. Technika prac – dowolna, rozmiary max 50 cm.

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.

4. Praca powinna być podpisana/opatrzona karteczką z imieniem, nazwiskiem i klasą.

IV. Kryteria oceny:

1. Zgodność z tematem.

2. Stopień samodzielności dziecka w czasie wykonywania pracy.

3. Walory artystyczne i estetyczne.

4. Technika wykonania.

5. Użytkowość instrumentu.

V. Postanowienia końcowe:

1. Ocena prac, a tym samym rozwiązanie konkursu odbędzie się 1 października 2023 r. na terenie parku rekreacyjnego w trakcie Ekofestynu.

2. Zdobywcy I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej, czyli klas 1- 4 i 4-8, otrzymają nagrody rzeczowe, dodatkowo wyróżnienia.

3. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 1 października w czasie trwania pikniku.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły (po zorganizowanym pikniku).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu oraz placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Organizatorzy