KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W PROGRAMIE PREZENTACJE LUB POWER POINT „JANUSZ KORCZAK”

Regulamin Konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną w programie Prezentacje lub Power Point „Janusz Korczak”.

Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie
    Prezentacje lub Power Point.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
    w Polance Wielkiej w kategorii wiekowej klas IV – VIII Szkoły Podstawowej.
3. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona prezentację
    multimedialną w programie Prezentacje lub Power Point na temat:
    „Janusz Korczak”.

Celem konkursu jest:

a) zaprezentowanie postaci Janusza Korczaka,

b) pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami,

c) pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik
    informatycznych,

d) ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie
    własnych opracowań zadanych zagadnień.

Forma dostarczonej pracy:

 1. Prezentację multimedialna należy przygotować w programie komputerowym.
 2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 3. Prace mają być wykonywane indywidualnie.
 4. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów.
 5. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie; podając źródła.
 6. Prace należy składać na pendrive lub przysłać z wykorzystaniem konta szkolnego.
 7. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z rozszerzeniem *.pptx, *.pps).
 8. Jako nazwę plików należy podać temat pracy_nazwisko_imię_klasę autora.
 9. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.

Miejsce i termin składania prac:

1. Prace należy składać w terminie do 13 października 2023 r. u nauczyciela informatyki.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października 2023 r.

Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami
    niniejszego regulaminu.

2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

3. Oceniana będzie również:

 • estetyka,
 • zawartość prezentacji,
 • grafika i cała szata graficzna,
 • efekt wizualny,
 • przejrzystość,
 • techniczna poprawność wykonania.

Organizatorem konkursu jest mgr Maria Jędrzejowska-Szczerba

Powodzenia!