Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

We wtorek 24 października uczniowie klas trzecich mieli okazję wziąć udział w wycieczce dydaktycznej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom znaczenia i charakteru pracy strażaków oraz kształtowanie właściwych zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia. Trzecioklasiści spotkali się z wielką życzliwością oraz gościnnością ze strony gospodarzy jednostki. Dzieci wzięły udział w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik”, zwiedziły niemal każde pomieszczenie w budynku, zapoznały się z codzienną pracą strażaków oraz innych pracowników straży. Na spotkanie z dzieciakami wyszedł także pan komendant. Uczniowie mieli możliwość zejścia do garażu, gdzie z bliska podziwiali m.in. wozy strażackie i inne pojazdy oraz sprzęt ratowniczy. Specjalnie dla małych zwiedzających został wykonany próbny alarm, co dla wielu okazało się „gwoździem programu”. Dzieciaki z ciekawością i dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz o akcjach ratowniczo-gaśniczych. Choć wszyscy trzecioklasiści zgodnie przyznali, że zawód strażaka to bardzo ciężka i odpowiedzialna praca, to niejeden z nich przyznał, że w przyszłości chciałby pracować właśnie w tej profesji.

Marzena Wróbel, Anna Kuśmirek-Cygan